User Profile

Maxima Daphne

Bio Statement

Mimo, że rejestracja swej marki oraz procedura powiązana ze zgłoszeniem działalności gospodarczej zatrzymuje się coraz prostsza, to zawsze dopiero początek biurokratycznych zmagań. Każdego miesiąca przedsiębiorca musi zdać się ze rat i podatków. Polskie norma w obecnym poziomie nie należy do swoich – nie wystarczy bowiem przedrzeć się przez dziesiątki stron przepisów prawnych. W moc sytuacjach konieczna jest umiejętność interpretacji orzeczeń czy po prostu wiedza gdy dany przepis istnieje w działalności oraz takiej wiedzy, a przede wszystkim czasu na badanie odpowiednich przepisów, początkującym przedsiębiorcom najczęściej brakuje.

[STUDIUM PRZYPADKU] Jak Zbadać W 2 Dni?